banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Bestuur

Het Bestuur van Mixed Hockey Club Hoevelaken bestaat momenteel uit zes personen. Elk met een eigen verantwoordelijkheidsgebied.

Zo is de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de wedstrijden, trainingen en selectie. De feesten en partijen en het beheer van accommodatie worden door Beheer & Evenementen Commissie (BEC) geregeld. Communicatie is sinds kort ook een rol in het Bestuur. Alle bestuurszaken lopen via het secretariaat evenals de contacten met de KNHB. De penningmeester zorgt er voor dat de keuzes die we maken passen binnen financiële kaders die we hebben geformuleerd. Hij is tevens aanspreekpunt voor de sponsoring.

Als team zijn we verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, wat is geformuleerd in het beleidsplan 2021-2025. Dit plan geeft structuur en inhoud aan hetgeen we met de club willen bereiken.

Even voorstellen

Het bestuur van Mixed Hockey Club Hoevelaken bestaat uit de volgende functies en personen.


Voorzitter, Hein Brans

Hein is voorzitter en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het - samen met het bestuur - realiseren van de doelen die de ledenvergadering van de club heeft geformuleerd. 

Hein zit sinds 2015 in het bestuur en is ook coach van het team van zijn dochter Madelief. Secretaris, Margo van Dijk

Margo beheert en zorgt ervoor dat de secretariële processen van de vereniging goed verlopen. Zij notuleert de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Ook onderhoudt zij contacten met de KNHB. En als je je een mailtje stuurt naar [email protected], dan is de kans groot dat je een persoonlijk antwoord krijgt van Margo.

Margo speelt in Veterinnen B en is getrouwd met Jeroen Lammertse (Veteranen B) en zij heeft 2 hockeyende zonen, Floris (16) en Pepijn (13).Penningmeester, Remco van den Heuvel

informatie volgt
Technische Commissie,
Klaas Waslander

Klaas is als voorzitter van de TC verantwoordelijk voor alle hockey gerelateerde zaken. Van de werkzaamheden die de TC heeft zijn de wedstrijden, trainingen en teamsamenstellingen het meest zichtbaar. Het opleiden en monitoren van trainers, fluiters en coaches valt echter ook onder de TC.

Het samengaan van plezier, ontwikkelen en presteren geeft onze club een prachtige kleur.Beheer: Menno Brauckmann

informatie volgt     

Communicatie, vacature

  
 

Agenda

Nog geen agenda punten.
Klik hier voor de gehele agenda.

Twitter