banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Sportiviteit & respect

Wat verstaan we onder de term ‘Sportiviteit & Respect’? De samenwerkende bonden hebben, in het kader van ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’, onderstaande zeven kernwaarden opgesteld.


Speel het spel volgens de regels, normen, waarden en etiquette

Samen tot de beste prestatie komen

– Aanwijzingen van de coach opvolgen.

– Bevoegde scheidsrechters opstellen.

– De wedstrijd evalueren.

– Je altijd maximaal inzetten.

– Feedback van anderen accepteren.

– Anderen helpen zich optimaal te ontwikkelen.


Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen

– Op tijd zijn voor wedstrijden en andere afspraken met medesporters.

– Het op een nette manier dragen van het gangbare clubtenue.

– Excuses aanbieden na een fout of onsportief gedrag.

– Anderen aanspreken op onsportief gedrag.

– Jezelf beheersen in lastige situaties.

– Je inzetten voor de club.


Spel spelen volgens de regels, normen, waarden, etiquette

– Ervoor zorgen dat je de formele regels van het spel kent.

– De tegenstander en scheidsrechter ontvangen en welkom heten.

– De tegenstander een hand geven voor en na de wedstrijd.

– Nieuwe leden welkom heten en hen wegwijs maken.

– Het wedstrijdformulier correct invullen en inleveren.


Toon je waardering aan alle betrokkenen

Je inleven in anderen

– Een teamgenoot of tegenstander helpen als hij of zij zich blesseert.

– Rekening houden met doelstellingen van anderen.

– Rekening houden met de situatie van anderen.


Een veilige omgeving bieden

– Iedereen aan het woord laten.

– Correcties van de scheidsrechter opvolgen.

– Zorgen voor een prettige sfeer in het clubhuis.


Waardering tonen aan alle betrokkenen

– De scheidsrechter bedanken na afloop van een wedstrijd.

– Vrijwilligers in het zonnetje zetten.

– Klappen voor een mooi doelpunt van de tegenpartij.

– Anderen complimenteren met hun spel.


Eerlijk en normaal doen

– Het veld, de kleedkamer en het terrein netjes houden.

– Na de wedstrijd iets drinken met elkaar en de tegenstander.