banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Sportiviteit & respect

Bij MHCH staat sportiviteit hoog in het vaandel. Voor ons betekent het dat we samen met onze spelers werken aan prettige trainingen waarin je wordt uitgedaagd. Dat iedere speler binnen het team een positie heeft waar ze sterk kunnen spelen. Maar ook dat we op een sportieve manier met onze tegenspelers omgaan.

Dit begint al bij de allerkleinsten waar lekker bewegen en plezier maken centraal staan iedere keer als ze bij ons het veld op lopen. Bij de jongste jeugd wordt er opbouwend gewerkt aan spelinzicht en samenwerken binnen het team. Ook de rol van de coach, teammanager en die van de ouders langs de lijn is daarin een voorbeeld. Uiteraard is winnen mooi, maar wel van een sportieve wedstrijd!

Om ons hierbij de helpen hebben de samenwerkende bonden onderstaande zeven kernwaarden opgesteld. We vinden het belangrijk dat we deze kernwaarden uitdragen op het veld en langs de lijn.


Samen tot de beste prestatie komen

– Aanwijzingen van de coach opvolgen.

– Bevoegde scheidsrechters opstellen.

– De wedstrijd evalueren.

– Je altijd maximaal inzetten.

– Feedback van anderen accepteren.

– Anderen helpen zich optimaal te ontwikkelen.


Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen

– Op tijd zijn voor wedstrijden en andere afspraken met medesporters.

– Het op een nette manier dragen van het gangbare clubtenue.

– Excuses aanbieden na een fout of onsportief gedrag.

– Anderen aanspreken op onsportief gedrag.

– Jezelf beheersen in lastige situaties.

– Je inzetten voor de club.


Spel spelen volgens de regels, normen, waarden, etiquette

– Ervoor zorgen dat je de formele regels van het spel kent.

– De tegenstander en scheidsrechter ontvangen en welkom heten.

– De tegenstander een hand geven voor en na de wedstrijd.

– Nieuwe leden welkom heten en hen wegwijs maken.

– Het wedstrijdformulier correct invullen en inleveren.


Toon je waardering aan alle betrokkenen

Je inleven in anderen

– Een teamgenoot of tegenstander helpen als hij of zij zich blesseert.

– Rekening houden met doelstellingen van anderen.

– Rekening houden met de situatie van anderen.


Een veilige omgeving bieden

– Iedereen aan het woord laten.

– Correcties van de scheidsrechter opvolgen.

– Zorgen voor een prettige sfeer in het clubhuis.


Waardering tonen aan alle betrokkenen

– De scheidsrechter bedanken na afloop van een wedstrijd.

– Vrijwilligers in het zonnetje zetten.

– Klappen voor een mooi doelpunt van de tegenpartij.

– Anderen complimenteren met hun spel.


Eerlijk en normaal doen

– Het veld, de kleedkamer en het terrein netjes houden.

– Na de wedstrijd iets drinken met elkaar en de tegenstander.